Порядок примусового стягнення аліментів і заборгованості по них в Україні

Опубликовано: 08.10.2018

видео Порядок примусового стягнення аліментів і заборгованості по них в Україні

Неплатника аліментів засудили до 150 годин суспільно-корисних робіт за борги

Одержання виконавчого листа

Судове рішення про стягнення аліментів на вашу користь винесено. Що робити далі? Відразу наголосимо, що рішення про стягнення аліментів підлягають негайному виконанню , тобто одержувачу не потрібно чекати, поки сплине термін для апеляційного оскарження або буде розглянута апеляція — першу виплату він може отримати вже цього місяця. Після того, як рішення винесено, суд за заявою позивача видає виконавчий лист для пред'явлення в державну виконавчу службу. Йог форма має відповідати вимогам, передбаченим Законом України «Про виконавче провадження». У ньому повинні бути вказані:


Як на Хмельниччині стягують аліменти із непорядних батьків?

назва та дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видала; дата прийняття та номер рішення, згідно з яким видано документ; прізвище, ім'я та по батькові позивач і боржника, їхнє місце проживання або перебування, індивідуальний ідентифікаційний номер позивача і боржника за наявності, а також інші дані, якщо вони відомі суду, які ідентифікують позивача і боржника, можуть сприяти примусовому виконанню (дата народження боржника і його місце роботи, місцеперебування майна боржника, рахунки позивача і боржника та ін.); резолютивна частина рішення (те, що зазначено в рішенні після слів «суд вирішив»); дата набрання рішення законної сили; строк пред'явлення виконавчого документа до виконання (документ про стягнення аліментів може бути пред'явлений до виконання протягом усього періоду, на який присуджені платежі).

Якщо виконавчий лист видано із помилкою

Трапляється, що через неуважність працівників суду у виконавчому листі з’являються неточності, помилки, які стосуються особистих даних позивача або боржника, їхнього місця проживання або роботи, що може ускладнити виконання судового рішення. У такому разі позивачу слід звернутися до суду, який видав виконавчий документ, із заявою про його виправлення. Суд розглядає заяву в десятиденний термін у судовому засіданні з повідомленням позивача і боржника. При цьому неявка позивача і боржника не є перешкодою для розгляду заяви. Своєю ухвалою суд вносить виправлення у виконавчий лист, який тепер безперешкодно може бути пред'явлений до виконання.


С сегодняшнего дня ограничения ждут злостных неплательщиков алиментов

Якщо виконавчий лист загубили

Таке теж буває, але не варто впадати у відчай. Замість втраченого оригіналу виконавчого листа суд, який його видав, за вашою заявою видасть дублікат. Також дублікат виконавчого листа видають, якщо буде встановлено, що у боржника кілька місць роботи або джерел отримання доходу. Заява про видачу дубліката розглядається в судовому засіданні з викликом сторін та зацікавлених осіб. Їхня неявка не є перешкодою для вирішення питання про видачу дубліката. Правда, за видачу дубліката виконавчого листа доведеться заплатити судовий збір — 3 грн.

Відкриття виконавчого провадження

Потому позивач подає виконавчий лист у державну виконавчу службу разом із заявою про відкриття виконавчого провадження. У цій заяві одержувач може вказати відомості, які, на його думку, можуть сприяти примусовому виконанню судового рішення (рахунок боржника, його місце роботи або отримання інших доходів, місцеперебування майна тощо), а також вказати шляхи отримання ним виплат (наприклад, вказати свій номер рахунку).

Протягом трьох робочих днів після отримання виконавчого документа, держвиконавець оголошує постанову про відкриття виконавчого провадження і наступного дня відправляє його копію боржнику і позивачу.

Виконавчі дії проводить держвиконавець за місцем проживання, перебування, роботи або місцеперебування майна боржника. Право вибору місця виконання серед кількох органів державної виконавчої служби належить позивачу.

Якщо в процесі виконавчого провадження держвиконавець отримав документальне підтвердження того, що боржник змінив своє місце проживання або роботи, він не пізніше наступного дня має відправити виконавчий документ за новим місцем проживання, перебування або роботи, про що повідомляє позивача.

Порядок стягнення аліментів з тих, хто працює

Найпростіше справа йде з боржниками, які офіційно працевлаштовані і отримують заробітну плату. З осіб, які отримують заробітну плату на підприємствах, в установах, організаціях (незалежно від форми власності), у фізичної особи, фізичної особи-підприємця на території України аліменти утримує бухгалтерія за місцем роботи, відрахування здійснюють з фактичного заробітку (доходу) на підставі постанови державного виконавця.

Аліменти за виконавчим листом можуть бути стягнуті за минулий період, але не більше, ніж за 3 роки. Якщо ж аліменти не виплачувалися у зв'язку з розшуком платника або його перебуванням за кордоном, вони повинні бути виплачені за весь період.  Розмір відрахувань із заробітної плати, як відомо, не може перевищувати 50%. Тому, якщо стягнути аліменти в необхідному розмірі неможливо, бухгалтерія підприємства нараховує боржнику заборгованість зі сплати аліментів. Заборгованість з аліментів стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття .

Перелік видів доходів, які враховують за визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 146.

Після закінчення терміну, передбаченого законом для стягнення аліментів, у разі відсутності заборгованості зі сплати аліментів адміністрація підприємства, яке проводило відрахування, повертає постанову державного виконавця про стягнення аліментів органу державної виконавчої служби з відміткою про перерахування в повному обсязі позивачу утриманих сум аліментів.

Стягнення аліментів з тих, хто не працює, і заборгованості за аліментами

Гірші справи, якщо платник аліментів не має постійного місця роботи, або не працює офіційно, або отримує заробітну плату «в конверті». Але і в цьому випадку опускати руки не варто, оскільки законодавчо, а саме ст. 74 ЗУ «Про виконавче провадження», передбачена можливість провадження стягнення на майно боржника. Тобто державний виконавець має право арештувати майно платника, реалізувати його і виплатити суму боргу. Умовою є наявність заборгованості за аліментами більше 3 місяців. При цьому звернення стягнення на майно не перешкоджає утриманню боргу із заробітної плати.

Державний виконавець підраховує розмір заборгованості, складає рахунок і повідомляє про нього позивача і боржника.

Згідно зі ст. 195 Сімейного Кодексу України, заборгованість за аліментами, присуджених у частці від заробітку (доходу), визначається за фактичним заробітком (доходом), що платник аліментів отримував за час, протягом якого здійснювалося їхнє стягнення.

Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості, але працює на час визначення її розміру, заборгованість визначається із заробітку (доходу), який він отримує. Якщо платник аліментів не працював на час виникнення заборгованості і не працює на час визначення її розміру, вона обчислюється за середньою заробітною платою працівника відповідної кваліфікації або некваліфікованого працівника для цієї місцевості. Розмір заборгованості з аліментів обчислюється державним виконавцем, а в разі суперечки — судом.

У разі виїзду платника аліментів на постійне місце проживання в іншу державу, з якою Україна не уклала договір про надання правової допомоги, стягнення аліментів проводять на день виїзду за весь період до досягнення дитиною повноліття.

За заборгованості зі сплати аліментів у розмірі, який сукупно перевищує суму платежів за 6 місяців, держвиконавець повинен звернутися в правоохоронні органи з поданням щодо притягнення боржника до кримінальної відповідальності за злісне ухиляння від сплати аліментів.

Крім того, у разі ухиляння боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, державний виконавець має право звернутися з поданням до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника за межі України до виконання цих зобов'язань. Питання про тимчасове обмеження боржника у праві на виїзд за межі України вирішується судом негайно за місцем розташування органу державної виконавчої служби без виклику або повідомлення сторін за участю державного виконавця на підставі ст. 377-1 Цивільно-процесуального кодексу України.

Оскарження дій держвиконавця

Якщо державний виконавець не вживає всіх дій для виконання рішення про стягнення аліментів або просто не діє, що теж трапляється, одержувач аліментів може оскаржити його дії:

начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований виконавець; керівнику виконавчої служби вищого рівня; безпосередньо у суді, який видав виконавчий документ.

Скарга в орган виконавчої служби подається письмово і повинна містити:

найменування органу державної виконавчої служби, якому вона подається; повне найменування (ім'я) позивача і боржника, їхнє місце проживання або перебування; реквізити виконавчого документа (вид документа, найменування органу, який його видав, день видачі та номер документа, його резолютивна частина); зміст оскаржуваних рішень, дій або бездіяльності і норму закону, яка порушена; обставини, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги; підпис позивача або його представника з вказівкою дати подання скарги.

Скарга, подана у виконавчому провадженні начальнику відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, розглядається в десятиденний строк з дня її надходження. За результатами розгляду скарги начальник відділу виносить постанову про її задоволення або відмову, яка у десятиденний термін може бути оскаржена у вищому органі державної виконавчої служби або в суді.

Важливо знати: скарга, подана начальнику відділу виконавчої служби без дотримання вищенаведених вимог, також буде розглянута, але в порядку, передбаченому ЗУ «Про звернення громадян», а це означає, що відповіді можна почекати місяць.

Скарга, подана безпосередньо до суду, розглядається в десятиденний термін на судовому засіданні за участю заявника і державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, рішення, дії або бездіяльність якого оскаржуються. За результатами розгляду суд виносить ухвалу.

rss