§ 3. робота НА ДІЛЬНИЦІ

Опубликовано: 22.10.2018

видео § 3. робота НА ДІЛЬНИЦІ

Адекватник Олександр Болтенко // Порядність, офіцерська Честь, Патріотизм і Професіоналізм

Прийом дільниці - важливий юридичний факт, оскільки з цього моменту дільничний інспектор несе відповідальність за стан громадського порядку на ній. Прийом дільниці здійснюється під контролем або при безпосередній участі начальника міськрайоргану чи його заступника, як правило, в присутності дільничного інспектора, який здає дільницю. Начальник міськрайоргану або його заступник особисто знайомить нового дільничного інспектора з особливостями дільниці, станом оперативної обстановки, з керівниками підприємств, установ, організацій, формувань громадськості.Про прийом і здачу дільниці робиться відповідний запис в паспорті на адміністративну дільницю, в якому зосереджуються відомості, що характеризують соціально-економічні, демографічні та інші особливості дільниці. З моменту прийняття дільниці для обслуговування дільничний інспектор несе особисту відповідальність за стан охорони громадського порядку й профілактику правопорушень на ній.


Напружена робота на виборчій дільниці

Збір та накопичення інформації про оперативну обстановку на дільниці, її вивчення і оцінка - безперервний процес. Дільничний інспектор повинен вивчати і добре знати склад населення; поведінку та спосіб життя осіб, які перебувають на профілактичних обліках;


Черкаси: Біля виборчої дільниці автобусами розвозять виборців

особливості території, яку обслуговує; систему доріг та ліній зв'язку, руху транзитного та міського транспорту; місця масового відпочинку громадян; місцеві звичаї, традиції, міграційні процеси; осіб, які мають судимість за небезпечні злочини, дані про осіб, які мешкають в гуртожитках і т. ін.

Інформація про оперативну обстановку на території, яка обслуговується, та інші матеріали, необхідні дільничному інспектору для успішного виконання своїх обов'язків, фіксуються в паспорті на адміністративну дільницю.

Організаційною основою діяльності дільничних інспекторів є плани роботи. Робота за планом допомагає їм чіткіше розподілити час при несенні служби, засереджуючи зусилля на вирішенні в першу чергу головних завдань, створює умови для підвищення їх професійного рівня і ділової кваліфікації. Дільничний інспектор складає особистий план в робочому зошиті на місяць і кожен день з урахуванням намічених міськрайорганом, старшим дільничним інспектором планових заходів та оперативної обстановки, яка склалась на дільниці.

В план роботи включаються заходи по профілактиці правопорушень, охороні громадського порядку і забезпеченню громадської безпеки; боротьбі зі злочинністю, пияцтвом і алкоголізмом, самогоноварінням, наркоманією; роботі з особами, які припускають правопорушення в сфері сімейно-побутових відносин, неповнолітніми правопорушниками, батьками та особами, що їх заміняють, які негативно впливають на виховання дітей; розгляду скарг, заяв та повідомлень про злочини і правопорушення; розкриттю злочинів, встановленню злочинців та інших осіб, які розшукуються; забезпеченню паспортних правил і прикордонного режиму, контролю за перебуванням в Україні іноземних громадян; контролю за дотриманням правил дозвільної системи тощо.

Режим роботи дільничного інспектора визначається начальником міськрайоргану у відповідності з оперативною обстановкою, яка склалася на дільниці, а також з урахуванням роботи промислових підприємств. При цьому робочий день встановлюється таким чином, щоб основну частину робочого часу він перебував на дільниці, займався безпосередньо виконанням своїх обов'язків, а також запланованих заходів.

Одним з найважливіших обов'язків дільничного інспектора є взаємодія з добровільними народними дружинами та іншими громадськими формуваннями. Дільничний інспектор контролює їх діяльність по охороні громадського порядку, регулярно здійснює іструктаж заступаючих на чергування, при цьому звертає особливу увагу на забезпечення громадського порядку в місцях дислокації гуртожитків, видовищних закладів, дискотек, підприємств торгівлі та громадського харчування, місць масового перебування громадян тощо.

В ході заходів, які проводяться, дільничний інспектор навчає народних дружинників формам та методам роботи, інформує їх про оперативну обстановку на дільниці, яка обслуговується, про осіб з антигромадською поведінкою, в тому числі про тих, що перебувають під адміністративним наглядом, про прикмети злочинців, які розшукуються, крадених речах та місцях їх збуту.

Дільничний інспектор виступає в трудових колективах, навчальних закладах з бесідами і доповідями про охорону громадського порядку, роз'яснює чинне законодавство, постанови та рішення органів державної влади, бере участь в обговоренні в трудових колективах і за місцем проживання правопорушників, на яких одержані матеріали з органів внутрішніх справ, і прийнятих до них заходів громадського впливу. Велике значення в забезпеченні громадського порядку і зміцненні зв'язку з населенням дільниці, яка обслуговується, мають періодичні звіти дільничних інспекторів про виконану роботу на зборах жителів мікрорайону, в трудових колективах, сільських сходах.

Активними помічниками дільничного інспектора є позаштатні співробітники. Вони беруть участь в охороні громадського порядку та припиненні злочинів, інших правопорушень. Дільничний інспектор спрямовує їх роботу, у встановленому порядку керує їх діяльністю й надає необхідну допомогу.

Існують певні особливості в організації роботи дільничного інспектора в сільській місцевості. Перш за все слід зауважити про віддаленість дільниці, яка обслуговується, від міськрайоргану внутрішніх справ, що вимагає від дільничного інспектора самостійності в прийнятті рішень, довжина дільниці й відстань між населеними пунктами.

У зв'язку з цим дільничний інспектор в сільській місцевості вирішує ряд додаткових завдань, які пов'язані перш за все з профілактикою розкрадання сільськогосподарських продуктів, розбазарювання кормів, прийняттям заходів до зберігання нового урожаю при перевезенні, подальшої його переробці та зберігання. Він зобов'язаний вести боротьбу з порушеннями правил протипожежної безпеки, незаконним вирощуванням рослин, які містять наркотичні речовини.

Важливим засобом забезпечення законності й підвищення ефективності дільничних інспекторів є контроль за виконанням покладених на них обов'язків й оцінка результатів їх роботи. З цією метою керівники міськрайорганів внутрішніх справ використовують різні форми. Основними з них є перевірка діяльності дільничного інспектора на закріпленій дільниці; перевірка планування і якості виконання заходів; заслуховування про проведену роботу тощо.

Основними критеріями оцінки діяльності дільничних інспекторів є стан оперативної обстановки на закріпленій дільниці; реальний стан охорони громадського порядку й участь в попередженні й розкритті злочинів; рівень роботи з листами, скаргами й заявами громадян, а також особистий авторитет дільничного інспектора серед населення.

rss